eduChina 中国高等教育数字图书馆
直通车用户登录     高校读者登录
首页 资源检索 期刊服务 e得文献获取 个人空间 我要提问 用户反馈  
首页 / 动态新闻
CALIS外文期刊网期刊篇名目次数据量将达到6000万条
[分类:外文期刊]

 

 
        CALIS外文期刊网在4月份进行千万级数量的期刊篇名目次数据更新,篇名目次总量将从近4000万条增加到6000万条。
 
        因此4月1日下午16:00—4月2日早上9:00 CALIS外文期刊网将暂停服务,进行系统升级,给广大读者和馆员带来的不便敬请谅解。  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        CALIS管理中心 
 
                                                                                                                                                                                                        2011年3月25日 
 
 

网站地图 | 联系我们 | 关于我们 | 我要提问 | 用户反馈 | 友情链接